Siirry suoraan sisältöön

Kuljetusehdot

1. Yleiset

Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa (mukaan lukien käsimatkatavarat, mukana seuraava tavara, ajoneuvo, asuntovaunu tai muu vastaava) sekä lastin (rekat, kuorma-autot, säiliöautot tai vastaavat lasteineen) kuljettamiseen sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja ja kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä.

Kuljetusehtojen mukainen kuljetus alkaa kun matkustaja tai lastia kuljettava ajoneuvo ajaa tai astuu aluksen rampille lähtöpaikalla ja loppuu kun matkustaja tai lastia kuljettava ajoneuvo ajaa tai astuu aluksen rampilta maihin määräpaikalla.

Matkustaja ja lastia kuljettavan ajoneuvon kuljettaja on kuljetuksen aikana velvollinen noudattamaan järjestyksestä ja turvallisuudesta annettuja määräyksiä.

2. Vastuu

Rahdinottajan vastuu matkalla sattuneesta vahingosta määräytyy kokonaisuudessaan merilain (L 674/1994) mukaan. Vastuu on rajoitettu ja siihen sovelletaan matkustajan osalta häntä koskevia omavastuuosuuksia.

Rahdinottaja vastaa:

  • henkilö- ja matkatavaravahingosta, joka aiheutuu matkustajalle ja lastia kuljettavan ajoneuvon kuljettajalle, sekä
  • vahingosta joka aiheutuu rekalle, kuorma-autolle, säiliöautolle tai vastaavalle lasteineen matkalla sattuneesta tapahtumasta, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä.

Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, taide-esineitä tai muuta erityisen arvokasta matkatavaraa eikä vastaa elävistä eläimistä.

Rahdinottaja ei vastaa myöhästymisestä johtuvista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.