Siirry suoraan sisältöön

Ohjeet

Ohjeet matkustajalle – jotta matkustaminen olisi turvallista

Lauttarannassa

 • Hiljennä autosi vauhtia ajoissa ennen lauttarantaa.
 • Lauttarantaan saapuessasi aja oikeanpuolimmaiselle kaistalle.
 • Pysähtyessäsi jonon päähän pysäytä tien oikeaan reunaan, jotta etuajo-oikeutetut ajoneuvot voivat turvallisesti ohittaa jonon.
 • Vältä joutokäyntiä ja sammuta ajovalot, jottet pimeällä häikäise maantielautan kuljettajaa.
 • Moottoripyöräilijät eivät saa ohittaa lauttarannan jonoa ilman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämää etuajo-oikeutta.
 • Kuljettajan on pyydettäessä kerrottava ajoneuvon akseli-, teli- ja kokonaispaino sekä lastin sisältö. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta on kerrottava lauttahenkilöstölle ennen lautalle ajoa.
 • Matkailuajoneuvossa sulje kaasupullojen pääventtiilit ennen maantielautalle ajoa.
 • Jos kuljetat rekkaa niin tarkista aina painorajoitus etukäteen tai soita lautalle.
 • Polkupyöräilijät, mopoilijat ja jalankulkijat siirtyvät lautalle ja lautalta moottoriajoneuvojen jälkeen.

Maantielautalla

 • Lautalle ja siltä pois saa ajaa vasta, kun se valoilla osoitetaan ja puomit ovat ylhäällä tai ajolupa on saatu lauttahenkilöstöltä.
 • Maantielautalle ajetaan ensin oikeanpuoleiselle, sitten vasemmalle kaistalle tai kuten henkilökunta tai liikennevalot opastavat. Keskelle lauttaa ajavat raskaat ajoneuvot.
 • Varmista, että ajoneuvosta pääsee poistumaan, ainakin toiselta sivulta.
 • Lukitse käsijarru, sammuta ajovalot ja pysäytä moottori. Poistuthan ajoneuvosta vasta kun lautta on liikkeellä.
 • Moottoripyörien ja muiden kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajien täytyy huolehtia ajoneuvojensa pystyssä pysymisestä koko matkan ajan.
 • Maantielautalta ajetaan pääsääntöisesti pois samassa järjestyksessä kuin sinne on tultu. Poistua saa vasta kun punainen valo on sammutettu ja puomi nostettu ylös tai henkilökunta antaa luvan.
 • Tupakointi on kielletty koko lautalla, myös ajoneuvoissa.
 • Kaasupullojen pääventtiilit esim. matkailuajoneuvoissa tulee olla suljettuina koko matkan ajan.
 • Varmista, ettei ajoneuvostasi vuoda polttoainetta maantielautan kannelle.
 • Hätätilanteessa maantielautta pyritään aina ajamaan lähimpään rantaan jonne matkustajat evakuoidaan.
 • Mikäli hätätilanne edellyttää, pukeudutaan pelastusliiviin. Pelastusliivit sijaitsevat autokannen välittömässä läheisyydessä.
 • Hätätilanteissa toimi henkilökunnan ohjeiden mukaan.
 • Vaarallisten aineitten kuljettamisessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen maantielautoista löydät täältä »

Kulkujärjestys lautoille

Etuajo-oikeuskaistan käyttöön oikeutetut

1) Tieliikennelain perusteella hälytysajoneuvot ja poliisin, tullin sekä rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevat ajoneuvot

2) Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen perusteella sairasta hoitoon kuljettava tai sairasta hoitoon kuljetettavaksi noutava ajoneuvo; kiireellisellä matkalla oleva lääkäri; eläinlääkäri tai muuta sairaanhoito- tai pelastustehtävissä olevaa henkilöä kuljettava ajoneuvo; luvallinen eläinkuljetusajoneuvo; luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävä ajoneuvo (taksit ja bussit); kiireellistä tien kunnossapitotehtävää suorittava ajoneuvo sekä mopot

3) Kaikki, joille ELY-keskus on myöntänyt etuajo-oikeuden ja joiden etuajo-oikeus on asianmukaisesti voimassa ja kyseinen matka etuajo-oikeuden piirissä. Katso ELY -keskuksen etuajo-oikeuksien myöntämisperusteet.

ELY-keskuksen myöntämä etuajo-oikeus ei anna oikeutta ohittaa muita etuajo-oikeutettuja. Etuajo-oikeus osoitetaan etuajo-oikeuskylteillä.

Muut tienkäyttäjät lastataan lauttaan lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Lautta-aluksen päälliköllä on kuitenkin oikeus poiketa saapumisjärjestyksestä, jos lautan kansitila, kantavuus tai sääolosuhteet eivät salli vuorossa olevan auton kuljetettavaksi ottamista. Etuajo-oikeus ei koske lautasta poistumista.

Oranssinpunaisten kilpien voimassaoloaika on merkitty kilpeen.Etuajo-oikeudet lautoille koko valtakunnan alueella myöntää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Myönnetty oikeus osoitetaan lauttojen henkilökunnalle ja muille ajoneuvoille kilvillä, joita on kahdenvärisiä; oranssinpunaisia ja keltaisia.

 • Keltaiset kilvet on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön ja myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Sanktiot

Poliisilla on mahdollisuus sakottaa tienkäyttäjiä etuajo-oikeuskaistan väärinkäytöstä. ELY-keskus etuajo-oikeuksien lupaviranomaisena voi peruuttaa etuajo-oikeuden tai antaa huomautuksen lupaehtojen rikkomisen johdosta. ELY-keskus sekä poliisi voivat poistaa jonosta virheellisesti etuajo-oikeuskaistaa käyttävän ajoneuvon etuajo-oikeuksien valvonnan yhteydessä.

Tarkemmat tiedot löytyvät Ely-keskuksen sivuilta.