Färjtrafik

Systerfartygen Vikare och Nestori är de största färjorna i Finland och ägs av Transportstyrelsen. De har en lastkapacitet på 150 ton, en längd på 50 meter och en bredd på 15 meter.

NESTORI

Arvinsalmi i Liperi

Avstånd 430 m.

Oravisalontie 1610
82310 Oravisalo
Rääkkylä

+358 50 343 7073
nestori.ksloy@outlook.com

Tidtabeller. Arvinsalmi i Liperi


Färjan drivs dygnet runt om behövs:

Färjans pauser:
9:00 – 9:20
12:00 – 12:20
15:00 – 15:20
20:00 – 20:20

Bergö

Tidtabellen gäller tills Vikare-färjan börjar trafiken.

L170

Bergö

Avstånd 1166 m.

Bergöntie 3, Malax

+358 50 379 1448
vikare.ksloy@outlook.com

Tidtabeller. Bergö-Bredskär

Färjans pauser:
00.20 – 00.40
02.00 – 02.20
04.00 – 04.20
07.50 – 08.10
10.00 – 10.20
12.00 – 12.20
15.45 – 16.00
18.00 – 18.20
20.00 – 20.20

Vid köbildning trafikerar utan tidtabell, utom under tidtabellsenliga pauser. Vid ofördelaktig väderlek eller tekniskt fel kan man avvika från tidtabellen eller helt avbryta trafiken.

00.40–05.30  Beställningstrafik, dejourering på färjan.